DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Ledare: Politiken måste återta makten och peka med hela handen

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Det är dags att den snart tio år gamla nationella mineralstrategin blir till konkret handling, skriver NSD:s politiska chefredaktör Olov Abrahamsson.

Mineralstrategin presenterades av Annie Lööf 2013 och förutspådde att Sverige 2020 skulle ha nästan dubbelt så många metallgruvor som 2013. Men så blev det inte, konstaterar Olov Abrahamsson. Samtidigt har behovet av metaller ökat.

”Faktum är att Sverige har färre gruvor än 2012. I dag finns det bara 12 gruvor i produktion i Sverige, konstaterar Bergsstaten. Trots de växande behoven och trots att det finns en bred riksdagsmajoritet som gärna ser att det blir fler gruvor i Sverige. Det säger något om folkstyrets begränsningar”, skriver han.

Kuriren: Politiken måste återta makten och peka med hela handen