DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Stark ekonomi förutsättning för starkt försvar

Sveriges totalförsvarsförmåga hänger nära ihop med vår ekonomiska potential, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv, på Folk och Försvars hemsida.

En stark ekonomi en förutsättning för ett starkt försvar och som ett litet exportberoende land är en av de viktigaste långsiktiga försvarsekonomiska målsättningarna att Sveriges internationella konkurrenskraft ska säkerställas, anser han.

”Att frikoppla vår ekonomi från vår försvarsförmåga är en omöjlighet. Därför måste vi stärka vår ekonomis resiliens för att kunna hantera eventuella störningar och antagonistiska angrepp som kan förekomma under kris eller krig. Utifrån det långa perspektivet gynnas vårt samhälles försvarsförmåga av en så stark ekonomi som möjligt. Då har vi råd med mer, besitter bättre teknisk förmåga, och besitter bättre förutsättningar för ett stabilt och harmoniskt samhälle”, skriver Karl Lallerstedt.

Folk och Försvar: Hur skulle Sveriges ekonomi påverkas av ett krig?