DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Debatt: Administratörer ersätter forskare på universiteten

Bild: Mostphotos

En allt för stor del av resurserna på högskolor och universitet går till administration, skriver nationalekonomen Anders Kärnä på SvD Debatt.

En SNS-rapport visar att antalet högutbildade administratörer har ökat nästan sju gånger så fort som antalet forskare och lärare mellan åren 2004–2019.

”Att högskolor och universitet lägger sina begränsade resurser på rätt sorts verksamhet är av stor vikt för Sveriges ekonomiska tillväxt och medborgarnas möjligheter. En ineffektiv resurs­användning riskerar att leda till såväl mindre forskning som sämre utbildning för studenterna, vilket kan få stora negativa konsekvenser på lång sikt”, skriver Anders Kärnä.

SvD Debatt: ”Universitet och högskolor bör stävja denna trend”