DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Svenskt Näringsliv: Stort stöd för effektivisering av offentlig verksamhet

Effektiviseringspotentialen innebär att de finansiella utmaningarna kan mötas utan skattehöjningar, anser Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.

Det är inte brist på resurser som är förklaringen till att välfärden är otillräcklig, skriver debattörer från Svenskt Näringsliv i Dagens Samhälle.

Sverige har höga skatter jämfört med omvärlden – skatter som används för att bekosta en internationellt sett stor välfärdsstat. Ändå finns problem i leveransen av välfärdstjänster, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik, och Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Men de menar att det inte är brist på resurser som är den huvudsakliga förklaringen till att välfärden är otillräcklig i viktiga avseenden, utan grundproblemet är dålig produktivitetsutveckling.

Dagens Samhälle Debatt: ”Stort stöd för effektivisering av offentlig verksamhet”