AVTALSRÖRELSE

Forskaren: Nu stresstestas svensk lönebildning

STOCKHOLM 20220524LO-borgen vid Norra Bantorget.Foto: Janerik Henriksson / TT / kod 10010 Bild: Janerik Henriksson/TT

Inflationen blir en svår nöt att knäcka när Sverige går in i en ny avtalsrörelse, menar forskaren German Bender på Dagens Arena.

”Vår nuvarande lönebildningsmodell har klarat sig genom turbulenta skeden, som IT-bubblan, finanskrisen och covid-pandemin. Men modellen har hittills inte stresstestats under en längre tidsperiod med hög inflation”, skriver German Bender som är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan.

Han menar att den svenska modellen där produktiviteten inom industrin styr lönenivåerna är lyckosam:

”Det är avgörande att förstå att industrinormeringen har säkerställt att alla grupper på arbetsmarknaden har sett sina reallöner öka”, skriver han.

Han presenterar flera förslag för att stärka den svenska modellen, bland annat menar han att man måste sträva efter ökade reallöneökningar över tid.

”Detta ställer krav på fackförbunden att inte begära alltför höga nominella löneökningar, men också på arbetsgivarna att inte erbjuda alltför låga. Det kan dock innebära en period utan reallöneökningar. Och det förutsätter investeringar som leder till ökad produktivitet”, skriver han.

Dagens Arena: Bender vill stärk den fackliga samordningen