KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Energibolag: Gör avfallsdumpning dyrare

Bild: Kirsty Wigglesworth/TT

Kostnaderna för att hantera avfall stiger. Det ger incitament för att dumpa avfall illegalt, skriver fyra företrädare för energibolag i Dagens Samhälle. Nu vill de se förändrade styrmedel för att stoppa oseriösa aktörer.

Debattörerna vill att politikerna prioriterar tre områden. Det handlar bland annat om förstärka insatser mot brottslighet, avskaffa avfallsförbränningsskatten och verka för en gemensam EU-standard.

”Vi behöver styrmedel som gör den illegala avfallshanteringen mindre ekonomiskt lockande – och vi behöver det nu. Dags för politiken att göra verkstad av alla utredningar inom avfallsområdet”, skriver debattörerna.

Debatt: ”Ett verifikat kan visa miljönyttan med energiåtervinning”