ENERGIPOLITIK

Ledare: Politiker agerar korrupt kring vindkraften

Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (S) presenterar förslag till utbyggnaden av vindkraften, vid en pressträff i Rosenbad. Bild: Lars Schröder/TT

Vindkraften är på väg att bli en muthärva. Det menar SvD:s Peter Wennblad i en ledare. Han exemplifierar bland annat med att miljöminister Annika Strandhäll (S) vill ge kommunerna "stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft".

"Vid all utbyggnad av vindkraft i Gävle kommun som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt Miljöbalken bör [det] utbetalas en årlig ersättning i nivån minst en procent av produktionsvärdet för såld el", står det i Gävle kommuns viljeinriktning vid etablering av vindkraft. Peter Wennbland anser att det här är ett tveksamt beslut.

”Det sägs inte uttryckligen i dokumentet – det vore olagligt – men innebörden av det är att Gävles politiker i framtiden enbart kommer att godkänna vindkraftsbyggen där projektören lovar att betala en del av omsättningen till det lokala föreningslivet eller direkt till kommunen”, skriver han.

Men Gävle är inte den enda kommunen med liknande intentioner. Peter Wennblad expemplifierar även med Timrå kommun. Och nu har miljöminister Annika Stranhäll (S) alltså tillsatt en utredning hur kommunerna ska få "stärkta incitament att medverka till utbyggd vindkraft".

”En mindre korrupt modell hade möjligen varit att regeringen helt enkelt avskaffade det kommunala vetot och slutade fantisera om att vindkraften ska få lokal acceptans”, skriver Peter Wennblad.

Ledare: Vindkraften är på väg att bli en muthärva