DEN SVENSKA INDUSTRIN

Toppekonomer: Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst

De storskaliga förtäckta företagsstöden fungerade dåligt på 70-talet, menar ledande ekonomer på DN-debatt och varnar för en renässans för statlig industripolitik.

Trots bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till en renässans för statlig industripolitik. Men historien är full av vidlyftiga politiska planer som har gett katastrofala resultat.

”Att ekonomiska nödlägen motiverar insatser är fullt naturligt, men risken är nu uppenbar att tillfälliga insatser permanentas i form av riktade företags- och branschstöd med långsiktigt negativa effekter för samhället”, skriver ekonomerna på DN Debatt.

Om debattörerna

Christian Sandström, bitr professor, Internationella handelshögskolan i Jönköping, och Ratio

Karl Wennberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm

Amar Bhidé, professor, Tufts university

Anna Brattström, docent, Lunds universitet

Pontus Braunerhjelm, professor, Kungliga Tekniska högskolan

Sinclair Davidson, professor, RMIT Australia

Olof Ejermo, professor, Lunds universitet

Johan Frishammar, professor, Luleå tekniska högskola

Magnus Henrekson, professor, Institutet för näringslivsforskning

Mats Magnusson, professor, Kungliga Tekniska högskolan

Jerker Moodysson, professor, Internationella handelshögskolan i Jönköping

Jason Potts, professor, RMIT Australia

Patrik Tingvall, professor, Södertörns högskola

Siri Terjesen, professor, Norwegian school of economics

Martin Wallin, bitr professor, Chalmers tekniska högskola

”Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst”