Ledare: Högre vd-lön bättre än snårig bonus

Bild: Henrik Montgomery/TT

”I en miljö där incitamentsprogram blivit en så stor och viktig del av en vd:s totala ersättning bör börsbolagen fundera på att istället höja den fasta lönen”, skriver Henrik Westman på Di:s ledarsida.

Det kan vara bra att en vd deltar i i ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, men programmen är komplexa till sin natur, skriver Henrik Westman.

”I en miljö där incitamentsprogram blivit en så stor och viktig del av en vd:s totala ersättning bör börsbolagen fundera på att istället höja den fasta lönen. En fast lönesumma skulle vara enklare att förklara för ägare och utomstående än ett snårigt incitamentsprogram”, skriver han och understryker att det för börsbolagens legitimitet är viktigt att vara öppen med hur höga chefer belönas.

https://www.di.se/ledare/hogre-vd-lon-battre-an-snarig-bonus/