DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Kry bjuder in till dialog om framtidens vårdmodell

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

”Det är hög tid att regionerna förbereder för en avveckling av nuvarande ersättningsstruktur och påbörjar arbetet med nya avtalsformer”, skriver Claes Ruth, primärvårdschef på Kry, på Dagens Samhälles debattsida.

I debattartikeln skriver han att Kry bjuder in till en dialog mellan vårdgivare och huvudmän för att påbörja arbetet med att utveckla framtidssäkra styrningsformer.

”Låt oss nu, med nya regulatoriska förutsättningar i ryggen, se till att en stärkt primärvård inte bara förblir ett löfte utan en verklighet med genomslag i våra medarbetares och patienters vardag”, skriver han.

Dagens Samhälle Debatt: ”Kry vill bjuda in till dialog om framtidens vårdmodell”