KÄRNKRAFTENS FRAMTID

SD: Sverige behöver mer kärnkraft

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

SD-politikerna Mattias Bäckström Johansson och Jessica Stegrud skriver på DN debatt att subventionerad vindkraft leder till ”ohållbara kostnader för svenska företag och hushåll”.

De två partiföreträdarna är kritiska mot energiöverenskommelsen som slöts 2016 och vill ha nya satsningar på kärnkraft - även småskalig - för att bland annat klara av elektrifieringen av samhället. De menar att den accelererande elektrifieringen kräver mer än bara utbyggd vindkraft.

”Kärnkraften står redan i dag för en dryg tredjedel av Sveriges elproduktion och kommer inom överskådlig framtid, oavsett vilka beslut som tagits, att utgöra grunden för svensk energiförsörjning”, skriver debattörerna.

DN: ”Kärnkraft är framtiden om Sverige ska klara elbehovet”