HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Skogsindustrin ryter till om nya spelregler i skogen

STOCKHOLM 2018-08-27Henrik Sjölund, vd HolmenFoto: Allis Nettréus / SvD / TT / Kod: 30588** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) ** Bild: Allis Nettréus/SvD/TT

Fyra representanter från skogsindustrin kritiserar en nyordning som innebär att varje enskild fågel ska skyddas. Reglerna får enorma konsekvenser för skogsbruket.

Nu skärps rutinerna för skogsägare som avverkar skog. Det beskedet kom nyligen från Skogsstyrelsen.

Bland annat innebär skärpningen att skogsägare är skyldiga att visa hänsyn till samtliga vilda fågelarter på individnivå eftersom alla vilda fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen.

Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna, Ulf Larsson, vd och koncernchef, SCA, Lotta Lyrå, vd och koncernchef, Södra Skogsägarna, och Henrik Sjölund, vd och koncernchef, Holmen, anser att skärpningen är omöjlig att efterleva.

"Upp till sex miljarder kronor per år kan den svenska överimplementeringen av fågeldirektivet kosta – enbart skogsbruket. De företags- och samhällsekonomiska kostnaderna för utebliven produktion, förlorade investeringar och jobb är mycket högre än så”, skriver de på DN debatt,

DN: ”För skogsnäringen innebär det att i princip alla skogsbruksåtgärder måste upphöra minst fyra månader per år