STATENS FINANSER

Debatt: ”Nya ramar krävs för den ekonomiska politiken”

Bild: Anders Wiklund/TT

Både Riksbanken och regeringen måste göra ett omtag på hur penningpolitik och finanspolitik ska kunna samverka och stötta ­varandra, skriver seniorekonomen Klas Eklund på DN Debatt.

Han menar att Riksbankens expansiva lågräntepolitik har skapat obalanser i ekonomin och bäddat för en överdriven tillgångsspekulation. Dessutom har Riksbanken i sina värdepappersköp underblåst vissa branscher som fastighetssektorn vilket går stick i stäv med marknadsekonomiska principer. Allt för att behålla inflationsmålet på 2 procent.

"Är kampen att pressa upp inflationen verkligen värd sitt pris?", skriver Eklund.

Medan Riksbanken varit för expansiv har finanspolitiken inte utnyttjat det överskott, den starka kreditvärdigheten och den negativa räntan för att finansiera eftersatta investerings- och utbyggnadsbehov. Det innefattar allt från infrastruktur, digitalisering, klimatinvesteringar, elektrifiering, vårdskuld till rättsväsende.

I en åtgärdslista föreslår han att finanspolitiken griper chansen att stärka dessa områden. Samtidigt bör Riksbanken avsluta värdepappersköp som skapar en sorts planekonomi i hjärtat av marknadsekonomin.

En sista åtgärd är att åtgärda lågräntepolitikens påverkan på områden av den ekonomiska politiken som skatte- och bostadspolitiken.

"Sverige behöver en ny syn på hur penningpolitik och finanspolitik ska kunna samverka och stötta varandra", skriver Eklund.

DN Debatt: Nya ramar krävs för den ekonomiska politiken