KÄRNKRAFTENS FRAMTID

MUF och KDU: ”Satsa på ny kärnkraft”

I en debattartikel på Dagens Arena efterlyser ledarna för MUF och KDU efterlyser en energipolitik som sätter klimatet i fokus. Bland annat vill de se en satsning på ny kärnkraft.

Elbrist och höga elpriser slår hårt mot svenskarnas plånböcker och försvårar klimatomställningen. Det är resultatet av Socialdemokraternas och Miljöpartiets bristfälliga energipolitik, skriver MUF:s förbundsordförande Matilda Ekeblad och KDU:s förbundsordförande Nike Örbrink på Dagens Arena.

De är kritiska till att regeringen har valt att ”stänga fullt fungerande kärnkraftverk hellre än att minska utsläppen”. För att nå klimatmålen krävs enorma mängder el och då behövs alla fossilfria energislag, menar de.

”Vi kan inte låta skenande elpriser och elbrist stå i vägen för den gröna omställningen”.

De efterfrågar en energipolitik som ser till att industrin har förutsättningarna att ställa om och som inte ”rånar medborgarna på deras inkomster”.

Då behövs det ett stabilt och fossilfritt elnät som klarar av att leverera el när det behövs där det behövs, slår de fast. För att det ska vara möjligt vill de se slopade subventioner till elproduktion, sänkt elskatt och en satsning på ny kärnkraft.

”Sverige borde likt många andra länder i Europa bygga nya kärnreaktorer för att nå klimatmålen och säkra elproduktionen. För att underlätta byggandet av kärnkraftsreaktorer i Sverige måste vi förkorta de långa tillståndsprocesserna.”

Dagens Arena: Sverige förtjänar bättre energipolitik