KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Klimatalarmismen är ett större hot än klimatförändringarna”

Bild: Henrik Montgomery/TT

Vi ska inte hymla med att klimatförändringar innebär är ett allvarligt miljöproblem som vi behöver ägna betydande uppmärksamhet. Men det ger oss ingen anledning till att vara alarmistiska, skriver energidebattören Michael Shellenberger i en essä på Timbros Smedjan.

Även om jorden genomgår en temperaturökning kommer dessa att avta i takt med att stora industriländer som Kina och Indien toppar sina utsläpp under nästa årtionde.

Visserligen innebär det att de globala medeltemperaturen att stiga till 2,5 grader över förindustriella nivåer. Men det är långt ifrån de hysteriska och apokalyptiska förutsägelser om temperaturökningar på sex grader som gjordes för inte så länge sedan, skriver Michael Shellenberger.

Klimatalarmisterna, som återfinns bland inom institutionella organisationer ägnar sig också åt dubbelmoral, menar han.

"De som hävdar att klimatförändringar dömer fattiga afrikaner till en tillvaro med krig, torka och fattigdom är samma rika, västeuropeiska och nordamerikanska organisationer, inklusive Världsnaturfonden, World Economic Forum och Oxfam, som försöker förvägra fattiga afrikaner naturgasanläggningar, vattenkraftsdammar och finansiering av gödsel, vägar och traktorer”, skriver han.

Trots att vi ser extrema väderhändelser runtom i världen ska det inte enbart tillskrivas klimatförändringarna, understryker Michael Shellenberger.

"Klimatförändringar är som din narcissistiska vän som tror att allt som händer omkring henne har med henne att göra. 'Allt handlar inte om dig' vill du säga till henne.”

Smedjan: Klimatalarmismen har blivit ett större hot än klimatförändringarna