DEN AKUTA ELKRISEN

Ledare: Efter sol och vind kommer elbrist och smutsiga utsläpp

Bild: Michael Sohn

Politiker i såväl norra Europa som i Kalifornien ägnar sig åt önsketänkande när det gäller framtidens elförsörjning, skriver Anna Dahlberg på Expressens ledarsida.

Kaliforniens gröna revolution ska förverkligas med hjälp av sol och vind. medan kärnkraften ska fasas ut helt och hållet. Men redan nu har delstaten stora problem med elförsörjningen, skriver Anna Dahlberg.

”Den närmast religiösa tron på att sol och vind enkelt kan ersätta planerbar elproduktion, såsom kärnkraft, leder i praktiken till effektbrist och ett fortsatt beroende av fossila energikällor”.

Hon refererar till Jan Blomberg, professor i tillämpad kärnfysik.

”Enligt Blomgren har politikerna i Kalifornien och norra Europa ägnat sig åt ett farligt önsketänkande. Elproduktionen från sol och vind varierar så kraftigt att vi under vissa perioder får negativa elpriser och under andra elbrist. Hela omställningen till förnybart bygger på att man hittar tekniker för storskalig energilagring – lösningar som inte finns inom överskådlig tid”, skriver hon.

Expressen: ”Efter sol och vind kommer elbrist och smutsiga utsläpp”