BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Varannan handlare utsatt för brott under december

”Över en längre tid går det att se en tydlig ökning. Brottsligheten är alltjämt en av handelns absolut största utmaningar”. Det säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Bild: Svensk Handel

Månaden före jul är handlare hårt brottsutsatta. Fyra av tio handlare har drabbats av stöld bara under den senaste veckan, visar siffror från Svensk Handel.

Stölder, hot och bedrägerier mot handlare har ökat den senaste tiden. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer ökade butikernas totala brottsutsatthet med sju procentenheter från förra månaden mätningen, till 48 procent.

Brottsligheten är en av handelns största utmaningar och stölder står för en stor del av brotten. Bara under den senaste veckan ökade andelen handlare som drabbats av stöld från 29 till 41 procent.

– Ser vi tillbaka vet vi med oss att de senare månaderna på året ofta är mer stöldtunga, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

En av fem handlare blev utsatt för hotfullt beteende under den senaste månaden och under senare tid har även bedrägerier mot handlare ökat. Bedrägeriförsöken mot handlare har ökat från 10 till 16 procent.

– Bedrägerier i fysisk butik fortsätter att gäcka svenska handlare, men på senare tid ser vi även att kriminella element riktar in sig på digitala bedrägerier i form av phishing och ransomware, säger Per Geijer.