DEN AKUTA ELKRISEN

Upprop mot Farmanbar – elkrisen kan utlösa konkursvåg

Bild: Christine Olsson / TT, Mostphotos, Marcus Walkin, Pressbild, Örjan Karlsson

”Konkurser, nedläggningar och utflyttningar.” Företag i södra Sverige varnar för allvarliga konsekvenser om inte mer händer från regeringens sida för att lösa elkrisen. ”Det är bråttom nu”, säger Dan Nilsson på företaget IAC till TN.

Den senaste tidens skenande elpriser har drabbat företagen i södra Sverige hårt. Den stora skillnaden i elpris mellan norr och söder skapar en osund konkurrens som slår hårt mot svenskt näringsliv. Företagarpanelen från Svenskt Näringsliv visar att bara en procent av företagen i april hade mycket stort förtroende för regeringens energipolitik. Sex procent hade ganska stort förtroende.

I en debattartikel i Oskarshamns-Nytt uppmanar en lång rad företag regeringen att agera skyndsamt för att skapa jämlika förutsättningar över hela landet.

Dan Nilsson, vd på International Aluminium Casting, IAC, vill att Sverige agerar lika snabbt kring energiförsörjningen som i Natofrågan.

– Det är bråttom nu. Läget är dramatiskt när det gäller energipriserna. För oss företagare innebär det en kraftfull belastning som i vissa fall kommer att orsaka konkurser, nedläggningar och utflyttningar. Vi har inte varit med om något liknande under vår livstid – och ändå har vi bara sett början.

Tredubblad elfaktura

IAC som tillverkar produkter i aluminium har i Sverige en fabrik i Eskilstuna och tre i Småland. Verksamheten är elintensiv och även om elpriset hade börjat röra sig uppåt under förra hösten så var elfakturan som kom vid årsskiftet en chock, berättar han.

– Den var tre gånger så hög som samma period året innan. I februari blev det lite bättre men sedan var det uppe på det tredubbla igen i mars.

Företaget kommer att tvingas höja sina priser vilket leder till en ojämlik konkurrens om företag i Norrland skulle tillverka samma detaljer, konstaterar han.

– Eftersom de har mycket lägre elpriser behöver de inte höja sina priser vilket ger dem en kolossal fördel. Osund konkurrens inom landet skapar stora problem för oss företagare i söder.

Minskade investeringar

Anna Isaksson, produktionschef på industriföretaget Stranda, norr om Kalmar, instämmer i att dagens elprissättning gör att företag inom Sverige inte konkurrerar på samma villkor.

De fyra första månaderna förra året hade Stranda en elkostnad på drygt 44 000 kronor. I år var kostnaden nästan 176 000 kronor under samma period. När priserna går upp så radikalt hinner företaget inte justera sina priser på det sätt som skulle behövas, och frågan är vad kunderna säger om det, påpekar hon.

– På kort sikt innebär det högre kostnader och mindre marginaler. Det handlar bara om att få det att gå runt. Allvarligare är att det på lång sikt bromsar vår utveckling och därmed minskar vår investeringstakt, säger hon.

Strandas fokus för att möta problemet är att jobba ännu hårdare med att minska energiförbrukningen. Bland annat har maskinernas elberoende luftförbrukning setts över och ett beslut att installera solceller har fattats.

”Någonstans gick det fel”

Sören Stenbäck är vd på Körners mekaniska vars elkostnader har blivit tre gånger så höga på två år. Även om företaget som sysslar med skärande bearbetning inte hör till de mest energitunga industrierna så innebär det sjunkande marginaler.

– I vår värld är dubblade materialkostnader det allra största problemet men sedan kommer de ökade elpriserna på toppen av det.

Historiskt var Sverige ett föregångsland med sin jämna elproduktion, förklarar han. Vattenkraft i norr och kärnkraft i söder, och ett elpris som var detsamma i hela landet.

– Så är det inte längre. Någonstans gick det fel. Införandet av elområden och beslutet att stänga ner kärnkraft i söder har stökat till det. Det är dags att ta ett steg tillbaka – gör om och gör rätt. Vi behöver ha elproduktion i söder också.

”Bestäm att kärnkraft är ok så kommer det att ta en helsickes fart!”

Enbart sol- och vindkraft tror han inte på som lösning, utan som komplement till kärnkraft. Om det handlar om att modernisera gamla kärnkraftverk eller bygga nya små modulära reaktorer spelar ingen större roll, bara det beslutas om en inriktning så ordnar sig det praktiska, anser Sören Stenbäck.

– Bestäm att kärnkraft är ok så kommer det att ta en helsickes fart! Det är bra att fler börjar ta ordet kärnkraft i sin mun igen men jag förstår inte argumentet att det är för dyrt. Vi subventionerar elbilar och elcyklar för klimatets skull – varför får kärnkraft inte kosta?

”Om regeringen inte tar problemet på allvar står den snart inför ett betydligt större problem”

Anna Isaksson efterfrågar en översyn av lagstiftningen så att inte den står i vägen för utbyggnad av ny energiproduktion. Det handlar till exempel om att förenkla för företag som vill satsa på solceller, och om att se till att det är lätt att komma i gång med små modulära reaktorer.

– Vi måste börja hjälpas åt med framtidens energiförsörjning. Idag handlar den politiska debatten bara om huruvida vi ska välja vindkraft eller kärnkraft – vi kanske behöver båda? Sluta tjafsa och lös våra problem i stället!

”Prioritera att bygga ut stamledningen”

Dan Nilsson vill att utbyggnaden av stamledningen från norr till söder prioriteras och att det under tiden skapas likvärdiga förutsättningar för företag i hela landet.

– Svenska företag har samma villkor i övrigt när det gäller skatter och arbetsgivaravgifter så varför ska elpriset skilja så enormt mellan norr och syd? Vi är inne på helt fel spår nu och om regeringen inte tar problemet på allvar står den snart inför ett betydligt större problem.