EU OCH ARBETSMARKNADEN

Så påverkas företagen av den nya visselblåsarlagen

Bild: Virginia Mayo

Nyligen trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Den ger ett långtgående skydd för visselblåsare, skriver advokaterna Sten Bauer och Margarita Kozlov i Dagens Juridik.

Den nya lagen (2021:890) leder främst till att repressalieskyddet blir starkare, vilket innebär att det blir svårare att straffa rapportörer. Här är nyheterna som du som företagare bör ha koll på:

  1. Fler visselblåsare skyddas på arbetsplatsen, till exempel praktikanter och styrelseledamöter.
  2. Företag med över 50 anställda behöver inrätta interna rapporteringskanaler.
  3. Arbetsgivare med över 250 anställda måste ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli 2022. Medelstora bolag bör inrätta kanalerna innan den 18 december 2023.
  4. Företag med kollektivavtal behöver fackförhandla innan de introducerar visselblåsningskanaler.

Dagens Juridik: Läs om alla tipsen - ”Så påverkas företagen av den nya visselblåsarlagen”