CYBERATTACKERNA

STOCKHOLM 20170903 Genrebild på hackare som skriver skadlig kod. Foto Gustav Sjöholm / TT kod 11850 Bild: Gustav Sjöholm/TT

Risken att drabbas av cyberattacker ökar

80 procent av företagen runt om i världen tror att de kommer att råka ut för en cyberattack som påverkar deras kunddata under det närmaste året. Det visar rapporten Cyber Risk Index för första halvåret 2021, skriver Trend Micro i ett pressmeddelande.

Av rapporten framgår det även att det är fler företag i år, 86 procent, som uppger att det är troligt att de kommer drabbas av cyberbrott än under föregående år då det var 83 procent som svarade det.

Nära var fjärde företag, 24 procent, uppger att de redan drabbats av mer än sju cyberintrång i sitt nätverk, en siffra som även den ökat sedan tidigare år.

Också mer än var femte företag, 21 procent, har råkat ut för mer än sju attacker mot kritisk information, jämfört med 19 procent i tidigare rapport.

De vanligaste attackmetoderna som förekommer är: Man in the middle-attacker (även kända som MITM eller Janusattacker), Ransomware, Nätfiske och social engineering-attacker, Fillösa attacker och Botnät.

Undersökningen, som utförs av Ponemon Institute för Trend Micros Cyber Risk Index (CRI)-rapport, består av svar från 3 600 företag i alla storlekar och branscher i Nordamerika, Europa, Asien och Latinamerika.