RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Storbankerna: Då höjer riksbanken räntan

Swedbank räknar med att Riksbanken ska höja styrräntan. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Redan 2023 kommer riksbanken att höja styrräntan, tror storbankerna SEB:s och Swedbanks ekonomer. Höga elpriser pressar samtidigt konsumenterna.

Trots ökat inflationstryck finns inget behov av en räntehöjning. Det har Riksbanken varit tydligt med och att reporäntan förväntas fortsätta ligga på noll procent under hela den nuvarande prognosperioden, det vill säga till och med tredje kvartalet 2024.

Minska sin balansräkning

Swedbank gör dock en helt annan bedömning. Banken tror i stället att riksbankschefen Stefan Ingves får krypa till korset om drygt ett år och meddela en höjning.

”Mot slutet av prognoshorisonten kommer inflationen att ligga kring inflationsmålet på 2 procent. Detta är betydligt högre än det historiska snittet sedan millennieskiftet, och Riksbanken kan därför börja minska sin balansräkning under andra halvåret 2022. Vi tror nu på en första räntehöjning från Riksbanken 2023", säger chefsekonomen Mattias Persson i ett pressmeddelande.

Kollegan Jens Magnusson på SEB gör en likartad bedömning i en ny upplaga av SEB:s Nordic Outlook, där prognosen är att reporäntan höjs till 0,25 procent under andra halvåret 2023.

Marknadsräntorna väntas också lyfta, i linje med omvärlden, där SEB:s ekonomer säger sig känna en doft av stagflation, det vill säga dålig tillväxt och hög arbetslöshet i kombination med en högre inflation. Den tioåriga statsobligationen väntas lyfta från dagens nivåer kring 0,26 procent till 0,95 procent om två år.

"Produktionsstörningar gör att ekonomin mattas närmaste halvåret innan återhämtningen tar ny fart. Inflationen stiger ytterligare men faller tillbaka under 2022", skriver SEB:s ekonomer.

Minskat konsumtionsutrymme

Svensk tillväxt väntas i år lyfta till 4,6 procent, följt av 3,6 procent 2022 och 2,4 procent 2023, enligt Nordic Outlook.

Swedbank tror på en fortsatt återhämtning för svensk ekonomi men med dämpad tillväxttakt där hushållens konsumtion står för stor del av den ekonomiska återhämtningen.

Den svenska BNP-tillväxten förväntas nu uppgå till 3,3 procent 2022 jämfört med 3,6 procent i den senaste prognosen.

Inflationen drivs dock av höga elpriser och drivmedelspriser, vilket minskar hushållens konsumtionsutrymme med cirka 25 miljarder enligt bankens beräkningar.

”Återhämtningen i ekonomin går nu in i en lugnare fas. Globala flaskhalsproblem, som förvärrats under hösten, dämpar den svenska exporten, samtidigt som producentpriserna och rå- och insatsvarupriser noteras på en historiskt sett hög nivå”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Tobias Österberg/TT