Rekordsiffror för de gröna näringarna

Bild: Janerik Henriksson/TT

Företag som sysslar med skogsbruk, trädgård och djur andas stor optimism, visar LRFs gröna näringslivsindex som talar om de bästa siffrorna hittills i indexets historia.

– Det är den högsta indexsiffran för skogen sedan vi började mäta. Framför allt har företagen här en mycket positiv syn på prisutvecklingen efter de senaste månadernas kraftiga prisuppgångar på bland annat timmer och massaved, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF, i ett pressmeddelande.

Enligt indexet är framtidstron stark främst bland lantbrukare som satsar på trädgårdsodling medan spannmålsodlare ser mer negativt på framtiden. Även trädgårdsodlarna och maskinoperatörerna är pessimistiska. Enligt Anna Karin Hatt är det prisuppgången på insatsvaror som ligger bakom den sämre framtidstron.

LRF: För skogsproducenterna råder fortsatt optimism