DEN AKUTA ELKRISEN

Regeringen föreslår elprisstöd

STOCKHOLM 20211222Finansminister Mikael Damberg (S) håller en pressträff om det ekonomiska läget.Foto: Lars Schröder / TT / kod 10510 Bild: Lars Schröder/TT

Regeringen föreslår lättnader för hushåll som drabbats av höga elpriser. Lättnaderna beräknas kosta staten sex miljarder kronor.

Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari.

Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor. Det handlar framförallt om småhus som är eluppvärmda.

– Det här är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation, säger finansminister Mikael Damberg.

Han understryker att det är mycket ovanligt att staten kompenserar hushåll för prisfluktuationer på marknader.

Enligt Damberg omfattar elpriskompensationen 1,8 miljoner hushåll. Den ska utgå till hushåll med en elförbrukning på minst 2 000 kWh per månad.

– Vi har väldigt höga elpriser i Sverige och Europa just nu. Regeringen tar situationen på största allvar, säger finansministern.

Exakt hur elprisstödet ska komma hushållen till godo är inte klart.

– Vi går nu till elnätsbolagen för att se till att ersättningen betalas ut till de som drabbats. Det är en komplicerad åtgärd, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S).

För oss är det viktigt att kompensationen går till de som faktiskt behöver den.

Farmanbar ska inleda samtal med elnätsbolagen redan.

TT: Varför ska man man binda sitt elpris om staten ger stöd när de rörliga priserna blir höga?

– Staten har inte för vana att gå in och rädda. Detta är en exceptionell situation. Man ska inte räkna med att detta alltid kommer att ske, säger Farmanbar.