DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Näringslivets omsättning i Stockholm högre än innan pandemin

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Under årets andra kvartal överträffade näringslivets omsättning i Stockholms län motsvarande period innan pandemin, enligt data från SCB som Stockholms Handelskammare analyserat.

– Landets jobb- och tillväxtmotor har växlat upp på allvar och omsättningen ligger på en överraskande hög nivå om man beaktar att vissa sektorer, exempelvis resetjänster och hotell, under perioden gått svagt, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Särskilt starkt går det i byggverksamhet, finans- och försäkring, datakonsultverksamhet och vissa handelssektorer.

Stockholms handelskammare: Näringslivets omsättning högre än innan pandemi i kvartal 2: "Jobb- och tillväxtmotor har växlat upp"