DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Krisen tvingar svenska konsumenter att handla lokalt

Bild: Popartic

Konsumenter världen över och inte minst svenska har fått ställa om sina vanor på grund av den globala krisen inom leveranskedjan, visar en ny rapport.

En ny rapport från IoT- och mobilitetsföretaget SOTI visar hur konsumenter världen över har fått ställa om sina konsumtionsvanor till följd av den globala krisen inom leveranskedjan som fortsätter att störa detaljhandeln. Konsumenterna är mindre benägna att beställa en vara från utlandet och ställer idag högre krav på återförsäljare.

Hälften, 51 procent, av de svenska konsumenterna har nyligen upplevt att en eller flera varor inte har funnits tillgängliga, och att de istället har varit tvungna att köpa alternativa produkter eller gå till en annan återförsäljare för att hitta varor i lager, visar rapporten.

– I och med den rådande krisen inom leveranskedjan gäller det för handeln att planera för hur den ska bemöta problemen som medföljer. De måste värna om sina kundrelationer och ta hänsyn till konsumenternas föränderliga krav på kortare leveranstider och full insyn i leveransprocessen, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOT, i en kommentar.

Krisen i den globala leveranskedjan tvingar svenska konsumenter att handla lokalt, visar ny rapport från SOTI