DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Hopp om framtiden ökar bankernas utlåning till företag

Bild: Henrik Holmberg / TT

Positiva konjunkturutsikter gör att bankernas utlåning till företag ökar, visar en studie från Almi.

I junimätningen uppgav 60 procent av bankkontorscheferna att utlåningen ökat i förhållande till föregående kvartal. Vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar är det nu en mycket hög andel som uppger en ökad utlåning.

Det finns också en positiv förväntan på den framtida utlåningen då 84 procent av bankkontorscheferna tror att företagsutlåningen ökar på ett års sikt. Även det är en historiskt mycket hög andel vid en jämförelse med tidigare kvartalsmätningar.

"Detta är en mycket positiv rapport. Bankernas utlåning ökar och det är ovanligt många som ser optimistiskt på den kommande utlåningen. Även I Almis verksamhet ser vi att många företag nu har en positiv syn på utveckling. Men det finns också många företag som fortfarande påverkas negativt av pandemin", säger Britta Burreau vd Almi

Lånen går främst till förvärv, investeringar i maskiner och inventarier samt rörelsefastigheter. De branscherna där lånebehovet ökat mest är ”bygg och anläggning” samt ”tillverkningsindustri”.

Pressmeddelande: Bankernas utlåning till företag ökar