EU:S FRAMTID

Här är Svenskt Näringslivs fem prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet

Näringslivets prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i EU 2023 handlar om att förstärka och fördjupa den inre marknaden, främja en grön omställning och accelerera digitaliseringen. Det skriver Svenskt Näringsliv på organisationens hemsida.

Mer än hälften av Sveriges lagar och regler har sitt ursprung i EU. Och unionen är samtidigt Sveriges viktigaste marknad. Ett välfungerande EU med rätt fokus är avgörande för företag, jobb och välstånd i Sverige. Svenskt Näringsliv presenterar nu en EU-agenda med fem prioriterade områden inför det svenska ordförandeskapet i EU. Utgångspunkten är att stärka Europas konkurrenskraft och tillväxt.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor menar att Sverige behöver bli bättre på att göra sin röst hörd inom EU.

– Vi måste både markera när förslag inte går i Sveriges eller näringslivets riktning, men vi måste framför allt bli bättre på att vara ännu tydligare med vilka frågor vi faktiskt vill att EU fokuserar mer på och driver – vilket är syftet med den här agendan.

Ett konkurrenskraftigt EU nås genom att förstärka och fördjupa den inre marknaden. Detta bör enligt Svenskt Näringsliv vara Sveriges huvudprioritering under ordförandeskapet. En del i detta handlar om att stärka den europeiska tjänstemarknaden.

Sara Lowemark, EU-samordnare på Svenskt Näringsliv, menar också att det behövs en åtgärdsplan som ser över existerande hinder i tjänstehandeln.

– EU-kommissionen noterar i sin senaste industristrategi att endast två procent av alla standarder kopplade till tjänstehandel är harmoniserade inom EU.

Likaså behöver EU ta ledarskapet för den internationella frihandeln. Genom en handelspolitik som bygger på öppenhet och förutsägbara regelverk skapas bättre förutsättningar för europeiska företag att konkurrera globalt.

Svenskt Näringslivs prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet sammanfattas i fem punkter:

1.Förstärka och fördjupa den inre marknaden

2.Ta ledarskapet för frihandel globalt

3.Främja en grön omställning

4.Accelerera digitaliseringen

5.Främja företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet