DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Fler schysta affärer tack vare upphandlingskontor

Företagarna i Åre är missnöjda med hur kommunen sköter upphandlingar. Samarbetet med Upphandlingskontoret i Östersund ska ändra på det. ”Vi har möjlighet att dra nytta av deras kunskap och expertis”, säger August Åkesson, inköpschef.

Jämtlands län har trampat i gång ett upphandlingskontor. I Åre är förväntan stor. ”På det här sättet hoppas vi bli mer företagarvänliga”, säger inköpschef August Åkesson.

Som sista kommun ansluter sig Åre till länets gemensamma upphandlingskontor.

– På det här sättet hoppas vi bli mer företagarvänliga och närma oss näringslivet på ett tydligare sätt, säger inköpschef August Åkesson.

Förväntningen på samordnade inköp är stora. Spetskompetens, inarbetade rutiner säkrar bra och korrekta upphandlingar. Samtidigt läggs stor vikt vid opartiskhet för att säkra företagens förtroende, rapporterar redaktionen på Svenskt Näringsliv.

Gustaf Danielsson, chef för upphandlingskontoret, berättar att rutinen är att minst två upphandlare är iblandade och kontrolläser samt synar varandras upphandlingar, för att på så sätt få bort oegentligheter som beroendeställning och jäv.

För att vässa upphandlingskontorets arbete ytterligare skapas en ny tjänst, en avtalscontroller, som har ögonen på att kraven i upphandlingar följs, att leverantörer levererar enligt avtal.

Till företagare som upplever att offentlig upphandling är svårt och krångligt, så ger Gustaf Danielsson följande tips:

– Skaffa dig rutin, information och kunskap i god tid. Läs gamla upphandlingar, så att du känner igen hur de är uppbyggda eller anmäl dig för aktuella och kommande upphandlingar i länet. Det kan man göra hos oss, säger han till redaktionen.

Svenskt Näringsliv: Åtta kommuner samverkar för bättre upphandlingar