DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Dom: Tillväxtverket gjorde fel som nekade krisstöd

Bild: Hasse Holmberg / TT

Tillväxtverket förlorar i Kammarrätten mot ett byggbolag som nekats krisstöd med motiveringen att det gjorde en vinstutdelning, skriver Dagens Juridik.

Tillväxtverket hade inte lyckats bevisa att stödet lämnats på felaktig grund, enligt domen, som också slår fast att företaget hade en trovärdig förklaring.

Bolaget hade inte kunnat veta att det skulle bli tvunget att söka krisstöd vid det tillfälle då vinstutdelningen på knappt 300 000 kronor gjordes.

Dagens Juridik: En utdelning eller liknande utbetalning är inte tillräckligt - det gäller att göra en samlad bedömning