BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Dataintrång satte företag i konkurs

Foto av Mostphotos

Flera utpressningsförsök och dataintrång satte det finska psykoterapticentret Vastaamo i konkurs, skriver Aktuell Säkerhet.

En massiv dataläcka av patientdata från det finska psykoterapticentret Vastaamo upptäcktes i oktober 2020. Då laddades nära 32 000 finländares personuppgifter upp på ett diskussionsforum på internet, skriver Aktuell Säkerhet och hänvisar till ett pressmeddelande från företaget.

– Fallet Vastaamo är ett exempel på worst case-scenario. Det är ovanligt att det går såhär illa vid ett dataintrång. Men, samtidigt behöver företag med känsliga uppgifter fråga sig – vad är det värsta som kan hända? Det är inte konstigt att föreställa sig konkurs om tiotusentals patientjournaler läcker ut, säger John Daniels, vd på Weop AB till sajten.

Kostnaderna, både i anseende och pengar efter intrånget har nu gjort det omöjligt att fortsätta bedriva verksamheten, enligt företaget.

Aktuell Säkerhet: Flera dataintrång och utpressningsförsök satte företag i konkurs