DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Branschen sätter sitt hopp till gårdsförsäljning

Jens Malmhagen, driftschef på Vingården Flädie.

Jens Malmhagen, driftschef på Vingården Flädie, hoppas att förslaget om gårdsförsäljning landar i större försäljningsvolymer, skriver Besöksliv.

Något som skulle kunna öka antalet besökare och arbetstillfällen för svenska vingårdar är gårdsförsäljning. I december lanserades den statlig utredningen.

Jens Malmhagen ser utredningens förslag att tillåta försäljning i begränsad mängd, i anslutning till studiebesök eller provningar hos småskaliga producenter, som ett steg i rätt riktning, skriver Besöksliv.

”Det skulle bli fler arbetstillfällen”