DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Bankernas utlåning till företagen ökar

Britta Burreau, vd Almi. Bild: Liza Simonsson

Företagaren lånar allt mer av bankerna. Tillverkningsindustrin är den bransch där lånebehovet bedöms öka mest, uppger Almi.

Fyra av tio bankkontorschefer uppger en ökad utlåning under det tredje kvartalet. Tre av fyra tror på en ökad upplåning under det fjärde kvartalet. På ett års sikt bedömer nio av tio bankkontor att utlåningen ökar.

Detta framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi, framgår av ett pressmeddelande. De branscher där lånebehovet ökat mest är tillverkningsindustri och bygg & anläggning.

– Bankernas utlåning ökar och det är ovanligt många som ser optimistiskt på den kommande utlåningen. Undersökning visar en positiv inställning hos bankerna. Men det finns fortfarande många företag som har svårigheter till följd av pandemin, säger Britta Burreau, vd Almi, i ett uttalande.

Även gällande den kommande konjunkturutvecklingen är bankkontoren mycket positiva. För det kommande kvartalet gör sju av tio bankkontor bedömningen att konjunkturen stärks, uppger Almi.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt.

Bankernas utlåning till företag ökar