DET SVENSKA LANTBRUKET

Sjunkande framtidstro hos lantbruket – stigande priser slår mot lönsamheten

Bild: Björn Lindgren/TT

Framtidstron bland svenska lantbrukare har sjunkit det senaste kvartalet, visar LRFs gröna näringslivsindex. Framförallt är det stigande priser på bränsle och foder som påverkar framtidsutsikterna, skriver Di.

Under årets tredje kvartal föll det sammanvägda indexet från 103,6 till drygt 100. En närmare granskning av delindexen visar att det skiljer stort mellan olika sektorer. Bland Sveriges 70 000 jordbruksföretag råder en negativ syn på framtiden, hos kött- och mjölkbönder ligger indexet på den rekordlåga siffran 91.

Bland annat har priserna på insatsvaror, foder och diesel stigit kraftigt under året. Det slår mot lönsamheten och även, enligt Anna-Karin hatt, vd för LRF, Sveriges försörjningstrygghet.

– Det är viktigt att vi inte tappar momentum nu. En stor utmaning blir att få även restauranger och hotell att öka andelen svenska livsmedel. Här hoppas vi mycket på att den tydliga svenskmärkning som finns i dagligvaruhandeln också sprider sig till restauranger. Då kan konsumenterna fortsätta att välja svenskt, även när man börjar äta mer på restaurang igen, säger Anna-Karin Hatt, till Di.

Di: ”Blir det ingen förändring så finns risken att investeringsviljan dämpas i sektorn”