DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Kraftigt ökat företagande bland invandrare - ”Ett lyckokast”

Bild: Pressbild

Under de senaste åren har andelen utlandsfödda företagare ökat markant. ”Då man gör detta rätt är det ett lyckokast för inte bara personen utan även samhället”, säger Harry Goldman, vd NyföretagarCentrum Sverige.

Under flyktingkrisen 2015 tillhörde Sverige de länder som tog emot flest flyktingar. Sedan dess har flera aktörer startat program för att stötta nyanlända och utlandsfödda att äntra arbetsmarknaden. För fem år sedan inledde Nyföretagarcentrum och JP Morgan ett gemensamt arbete för att möta utmaningen och stötta för ökat entreprenörskap.

När samarbetet summeras såhär långt i form av en djupstudie, är resultatet tydligt: andelen utlandsfödda företagare har ökat markant.

– Det skedde en exceptionell ökning förra året på grund av pandemin då många tog chansen att starta eget. Närmare 40 procent av de som kom till oss då var utlandsfödda, säger Harry Goldman, vd NyföretagarCentrum Sverige.

Många nya jobb som skapas

De senaste årens utveckling visar även att många av de nystartade företagen har överlevt. Enbart sju procent per år har lagt ned sitt företag de allra första åren.

– Det ligger på ungefär samma nivåer som med alla som kommer till oss på NyföretagarCentrum, oavsett om de är inrikes- eller utrikes födda. Även när det gäller omsättning är det samma nivå. Det som skiljer markant är antalet jobb som skapas. I vanliga fall ligger snittet på att 1,6 helårsarbete skapas per företag, men här ligger det på mer än 2, säger Harry Goldman.

Han anser att utvecklingen är underrapporterad i media.

– Ofta pratas det om att utlandsfödda har svårt att få jobb, att det saknas kompetens och så kan det vara. Jag säger inte att så är fallet med alla utlandsfödda, men när vi tittar på de som kommer till oss för rådgivning så har över 70 procent högskoleutbildning. Ändå har en stor del av dessa varit arbetslösa och inte fått jobb även efter att ha varit hos Arbetsförmedlingen.

Hur jobbar ni konkret när en person kommer till NyföretagarCentrum?

– Många har sett problem med språk eller utbildning. Vi vänder på det och frågar vad du har för möjligheter och erfarenheter. Vad vill du? Hur ska du gå till väga? Därefter hjälper vi till med våra nätverk och individuell rådgivning, om det så gäller skatteregler eller finansiering hos banker. Då man gör detta rätt är det ett lyckokast för inte bara personen utan även samhället, säger Harry Goldman.