FÖRETAGSHJÄLTARNA UNDER PANDEMIN

Återgång till normala betalningsrutiner

Myndigheter rekommenderas att betala leverantörsfakturor på förfallodagen som grundregel efter lättnader under pandemin. Bild: Mostphotos

Förbättrad ekonomi bland företagen gör att Riksgälden rekommenderar myndigheter att återgå till att betala leverantörsfakturor inom 30 dagar.

Pandemikrisen fick Riksgälden att rekommendera myndigheter att betala sina leverantörsfakturor så snabbt som möjligt för att hjälpa pressade företag.

Flera myndigheter hörsammade uppmaningen. Bland annat beslutade Statens servicecenter att betala sina fakturor inom 8 dagar istället för 30 dagar, skriver Inköpsrådet.

Även kommuner hakade på och anammade en mer generös handläggning. I Uppsala gällde betalning direkt efter attestering, 15 dagar i Malmö och 20 dagar i Stockholms stad.

I takt med att det ekonomiska läget förbättras för företagen gör Riksgälden bedömningen att det är möjligt med en återgång till normala betalningsrutiner. Rekommendationen gäller sedan första juli.

– Om läget ändras kan det bli aktuellt med nya rekommendationer, säger Annika Gyllström, avdelningschef vid Statens internbank inom Riksgälden, till Inköpsrådet.

Inköpsrådet: Åter till 30 dagar