AI OCH AUTOMATISERING

Tips: Så lyckas företaget med AI

Bilden är AI-genererad och föreställer personer som implementerar AI i ett företag. Bild: AI/Midjourney

Det finns flera vägar för att implementera generativ AI i företag, skriver Svensk Verkstad.

Medelstora och stora företag lägger i snitt 2,2 procent av sina årliga intäkter på att implementera AI-teknik, enligt en undersökning från Oliver Wyman. Men hur ska ledningen gå tillväga?

Att välja rätt chefer, välkomna nya tillvägagångssätt och få med medarbetarna på resan är några nycklar för att företaget ska lyckas med AI-transformationen, skriver Svensk Verkstad.

”Företag som satsar på en djupgående AI-transformation får de bästa resultaten - de som inte gör det riskerar att hamna på efterkälken”, sammanfattar sajten.

Svensk Verkstad: 5 sätt för ditt företag att lyckas med övergången till generativ AI