DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Vårdföretaget tvingas ge upp efter 25 år – lägger ner mottagningar: ”Svältdöd”

”Att fortsätta ett och ett halvt år utan rimlig kompensation skulle innebära svältdöd för oss”, säger Sara Banegas, chefsläkare på Praktikertjänst. Bild: Mattias Bardå/Pressbild

Kritiken mot att vårdvalet avvecklas i Stockholm växer bland vårdföretagen. Praktikertjänst tvingas stänga mottagningar i förtid och ser med oro på utvecklingen. "Vi har inte sett några fakta som visar att regionen klarar detta", säger chefsläkaren Sara Banegas till TN.

Tidningen Näringslivet har flera gånger berättat att den rödgröna majoriteten i Region Stockholm håller på att avveckla vårdvalet område för område. En av de drabbade verksamheterna är Praktikertjänsts astma- och allergimottagning på Kungsholmen som stänger efter 25 år. Regionen övertar vården i egen regi. Egentligen går vårdvalsavtalet ut i slutet av 2025 men Praktikertjänst stänger mottagningen redan nu i juni.

– Det är inte ekonomiskt försvarbart att köra vidare till nästa år. Att fortsätta ett och ett halvt år utan rimlig kompensation skulle innebära svältdöd för oss, säger Sara Banegas, chefsläkare på Praktikertjänst.

Sara Banegas har ett övergripande ansvar för vårdkvalitet och patientsäkerhet på delägarkooperativet Praktikertjänst. För att bli delägare behöver man vara kliniker som läkare, tandläkare, sköterska, fysioterapeut eller psykolog och driva en verksamhet. Bolaget har cirka 1 200 delägare, 8 000 anställda och driver tandvård och hälso- och sjukvård i 220 av Sveriges 290 kommuner och i 20 av 21 regioner och har också 94 vårdcentraler och ett antal specialistmottagningar.

Sara Banegas, chefsläkare på Praktikertjänst. Bild: Alexander Donka

Sara Banegas har också suttit med i förhandlingarna med Region Stockholm om tillbakadragandet av vårdvalet och är besviken över utvecklingen.

– Vi har inte fått något gehör hos regionen för våra synpunkter. Regionens motiv till beslutet att ta över vården i egen regi är för att den vill samla kompetensen. Problemet är att medarbetarna på vår mottagning sprids ut till andra vårdområden eller andra regioner. Resultatet har alltså blivit att regionen förlorat kompetens samtidigt som kompetensbristen är mycket stor inom astma och allergi, säger hon.

”Detta drabbar i slutändan en väldigt utsatt patientgrupp”.

Vårdföretagarna presenterade i april en rapport som kom till slutsatsen att beslutet att avveckla vårdvalet i Stockholm har tagits fram utan ett vettigt beslutsunderlag. Oppositionen instämmer i den kritiken.

– Vi har ställt frågor om vilka konsekvensanalyser som gjorts ända sedan maktskiftet 2022. Vi har precis som forskarna fått svepande svar och har också fått det bekräftat att det inte finns mer underlag än det lilla vi sett, sa Amelie Tarschys Ingre, oppositionsregionråd och gruppledare för Liberalerna i Region Stockholm, till TN vid ett tidigare tillfälle.

Även Praktikertjänst påtalar bristen på beslutsunderlag.

– De konsekvensanalyser som gjorts, om det ens gjorts några, är väldigt ytliga och tar inte hänsyn till oförutsedda effekter. Vi har heller inte fått se allt beslutsunderlag. Sedan går hela den här förändringsprocessen väldigt fort, säger Sara Banegas.

Praktikertjänst varnar för att Stockholms nya inriktning riskerar att försämra vården för patienterna.

– Vi är väldigt oroliga över att regionen inte kommer att ha kapacitet att ta över verksamheten. Vi har inte sett några fakta som visar att regionen klarar detta och den har inte klarat att ta tillvara kompetensen som finns på mottagningarna. Det har blivit allt svårare att rekrytera eftersom personalen inte vågar lita på att vårdvalet blir kvar. Detta drabbar i slutändan en väldigt utsatt patientgrupp, säger Sara Banegas.

Praktikertjänst befarar att avvecklingen av vårdvalet kan få konsekvenser många år framåt och påverka alla vårdgivare negativt.

– Det kommer att ta mycket lång tid att bygga upp vårdvalet igen när fler och fler mottagningar stänger. Risken är att regionen drabbas av ett stort tapp av vårdgivare och inte kan hantera övergången på ett vettigt sätt. Regionen borde istället gå armkrok med vårdgivarna för att försöka hitta konstruktiva lösningar, säger Sara Banges till TN.