SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Ny lag kan tvinga svenska företag att avslöja hemligheter för Ryssland och Kina

Kinas president Xi Jinping och Rysslands president Vladimir Putin, Peking, maj 2024. Christina Wainikka, expert på immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Bild: Rao Aimin/ Xinhua via AP, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Det nya lagförslaget innebär i praktiken att företag tvingas dela med sig av sina affärshemligheter, varnar immaterialrättsexperten Christina Wainikka. ”Dina konkurrenter behöver inte bryta sig in med företagsspioner för att få reda på dina tillverkningsprocesser, utan de kommer bli serverade det helt gratis”, säger hon till TN.

Just nu pågår slutförhandlingar på EU-nivå om ett lagförslag om tvångslicenser av patent. Christina Wainikka, expert på immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, menar att lagförslaget är skadligt då det i praktiken kommer innebära att företag kan tvingas dela med sig av företagshemligheter. En företagshemlighet kan vara kunskaper om kundbeteenden eller en speciell typ av tillverkningsprocess, berättar hon.

– Det man väljer att hålla hemligt är ju en konkurrensfördel. Och konkurrensfördelar är det absolut viktigaste för företagen. Men i och med den här nya lagen så går det förlorat.

– En företagshemlighet skulle kunna vara att färgkombinationen rött och gult ökar aptiten. Nu är detta allmänt känt, men om bara ett företag vet om det så kan de vilja skydda det som en företagshemlighet och därmed kunna utnyttja det som en konkurrensfördel.

”Problemet är ju att så fort du lämnat över en företagshemlighet så är det ju ingen hemlighet längre”.

Den nya lagen kommer alltså innebära möjligheter att meddela en tvångslicens, vilket innebär att den som har patenträtten inte kan neka någon att använda tekniken.

– Själva syftet med att ha ett patent är att du ska kunna utesluta andra från att använda din teknik, men här går man tvärt emot det.

Dessutom kan företag alltså tvingas dela med sig av företagshemligheter, menar hon.

– Problemet är ju att så fort du lämnat över en företagshemlighet så är det ju ingen hemlighet längre. Företagshemligheter är skyddade genom att de hålls hemliga.

– När du söker ett patent så blir patentansökningarna offentliga efter 18 månader. Och då är ju informationen publik. Och därför så gör företag strategiska val som: Ska vi patentera och få ett starkt skydd i max 20 år? Eller ska vi behålla det som företagshemlighet?

Och hon är inte ensam om sin kritik mot den nya lagen. I ett gemensamt uttalande varnar bland annat organisationerna BusinessEurope, som företräder cirka 21 miljoner från 36 europeiska länder samt MedtechEurope, som är den europeiska branschorganisationen för medicinteknikindustrin för den nya lagen.

"Du kan tvingas berätta om en företagshemlighet för din konkurrent”.

De menar att den nya lagen kommer ”att undergräva innovation och konkurrenskraft för europeiska företag, vilket i slutändan hindrar Europas förmåga att hantera framtida kriser effektivt”.

Syftet med den nya lagen är enligt EU-kommissionen att kunna adressera kriser på unionsnivå och togs fram efter pandemin. Men coronapandemin visade snarare på näringslivets vilja att bidra till något gott, då företag frivilligt kom överens om att dela med sig av sina patent och företagshemligheter för att få fram vaccin, konstaterar Christina Wainikka.

– Pandemin visade att vi inte behöver den här lagstiftningen för att få fram vaccin, utan marknaden skötte det av sig självt.

Samtidigt så råder det ett geopolitiskt osäkert läge i Europa där företagsspioneri ökar. Att då lägga fram lagar som denna gör det lättare för kinesiska och ryska intressen att komma över företagshemligheter utan att behöva använda sig av företagsspioneri, menar hon.

– När det gäller läkemedel kan du patentera till exempel den aktiva substansen, men du kan välja att behålla tillverkningstekniken som en företagshemlighet. Men när den här lagen träder i kraft så kan du tvingas berätta om företagshemligheten för din konkurrent.

– Då behöver dina konkurrenter inte bryta sig in med företagsspioner för att få reda på dina tillverkningsprocesser, utan de kommer bli servade det helt gratis.

”Det är verkligen jättekonstigt”.

Men det är inte bara företagen inom läkemedelssektorn som är oroade. I och med att lagstiftaren motiverar den nya lagen med att vi kan komma i en ny läkemedelskris likt pandemin så öppnar det upp för vilken typ av kris som helst, berättar hon.

– Det här skulle kunna innebära att man kan hävda att vi har en kris i transportsektorn eller en kommunikationskris och då tvingas de företagen dela med sig av sina företagshemligheter.

– Eller så kan man hänvisa till klimatkrisen för att tvinga företagen inom green-tech till tvångslicenser.

Dessutom snedvrider detta konkurrensen för de europeiska bolagen när de ska konkurrera globalt då det inte finns liknande lagstiftning i Kina eller USA.

– Det är konstigt att EU tagit fram en handlingsplan för immaterialrätt och menar att det är viktigt, men samtidigt så kommer man med förslag som detta som underminerar allt.

– Det är verkligen jättekonstigt. När man har tagit fram den här lagen så har man inte förstått att företagshemligheter är superviktiga.