SVENSKA FORSKNINGEN

Ledare: Dålig forskning värre än ingen forskning

NWT:s ledarredaktion citerar nationalekonomen Assar Lindbeck: ”Dålig forskning är värre än ingen forskning”. Bild: Johan Nilsson/TT

Det finns för många högskolor och för lite kvalitativ forskning i dagens Sverige. Det menar NWT:s ledarredaktion, som efterfrågor färre utbildningar med större kvalitet.

”De regionala högskolorna bör därför som i många andra länder skiljas från universiteten i större utsträckning och fokusera på ett färre antal utbildningar där hög kvalitet upprätthålls. Forskning är dyrt och måste få vara dyrt, men det räcker inte med pengar för att vara konkurrenskraftig. Forskning kräver miljöer där äldre och yngre möts, internationella utbyten sker och tvärvetenskapliga interaktioner får ta plats”, skriver ledarredaktionen.

Nya Wermlands-Tidningen: Högskolorna bör fokusera på kvalitet, inte kvantitet