DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Rapport: Stor kompetensbrist inom molnsäkerhet

Genrebild. Bild: Tim Aro/TT

Det råder en stor brist på kompetens inom molnsäkerhet, visar en ny rapport som Aktuell Säkerhet rapporterar om.

I rapporten 2024 Cloud Security Report som genomförs av Cybersecurity Insiders och sponsras Fortinet uppger 93 procent av de tillfrågade organisationerna att de oroas över bristen på kompetens inom molnsäkerhet.

– Det här är en stor fråga som lär vara aktuell under flera, flera år framöver. Vi vet att många svenska företag i dag kämpar med att hitta personal med rätt kompetens, och detta kommer bara bli svårare desto mer lager vi lägger till både i säkerheten och i den övergripande it-infrastrukturen, säger Andreas Gotthardsson, cybersäkerhetsexpert på Fortinet, till sajten.

Aktuell Säkerhet: Kompetensbrist allt större säkerhetsproblem enligt färsk rapport