ELKRISEN

Svenska kraftnät och Energinet varnar för vind och sol – nära ”nödbromsen”

Danmark och Sveriges elsystemoperatörer varnar för vind- och solkraften i helgen. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/TT , Adam Ihse/TT , Björn Larsson Rosvall/TT, Mostphotos, Tomas Oneborg/SvD/TT

Med vårsolen i söndags tvingades Danmarks systemoperatör återigen aktivera alla nedregleringsbud i hela landet. Inför helgen varnar de till och med för nödbromsen. ”Våren har bara börjat”, säger Klaus Winther, vice vd för Danmarks systemoperatör Energinet. Även Svenska kraftnät varnar nu för helgen.

Uppdatering: I artikeln tidigare varnade Energinet, nu framkommer det att även Svenska kraftnät varnar för helgen.

”Då blev det äntligen vår i Danmark – men inte utan oro”.

Så inleder Klaus Winther, vice vd för Danmarks systemoperatör Energinet sitt inlägg på Linkedin.

De flesta känner säkert till det vid det här laget, men som elektricitet fungerar måste den alltid konsumeras i samma stund som den produceras. Riktvärdet för frekvensen är 50 hertz och ansvarig för att hålla denna balans i Danmark är systemoperatören Energinet.

Om det vid ett givet tillfälle produceras mer än det konsumeras kan systemoperatören tvingas kliva in på den så kallade balansmarknaden och nedreglera systemet. Detta sker genom att aktivera nedregleringsbud. Det kan vara en producent som drar ned eller en konsument som ökar och ju längre ned längs listan av bud man kommer, desto dyrare blir det.

Om buden inte ens räcker till tvingas systemoperatören ta till det sista verktyget som finns i lådan, vilket är att manuellt gå in och koppla bort förbrukare eller producenter, så kallad manuell frånkoppling.

I helgen, söndag den 7 april, var Danmark trots negativa elpriser på nytt nära denna gräns. I samband med både vårsol och hög vindkraftsproduktion kunde det danska elsystemet inte konsumera allt som producerades.

”Detta innebar att vi i Energinets kontrollrum aktiverade alla tillgängliga nedregleringsbud i Danmark under timme 16, men kunde samtidigt konstatera att upp till 4 100 megawatt (motsvarande fyra kärnkraftverk reds anm.) av sol- och vindkraft fortfarande var i drift. Nästa steg, som inte alls var långt borta, skulle vara att koppla ifrån antingen produktionsanläggningar direkt anslutna till överföringsnätet eller anläggningar anslutna till distributionsnätet”, skriver Klaus Winther.

”Våren har bara börjat”

Uppenbarligen är detta inte en önskvärd situation att befinna sig i varken för kontrollrummet eller producenterna, noterar han och vädjar till vind- och solkraftsproducenterna att delta på balansmarknaden, så att de kan stänga av sina anläggningar om det behövs.

”Det är till och med en riktigt bra affär. Å andra sidan, om vi från kontrollcentret måste dra i "nödbromsen", kommer du att kompenseras med spotpriset, som denna dag var negativt, och samtidigt måste du hantera balanseringen själv. Jag förstår inte varför du skulle vilja ta den risken när du kan tjäna pengar genom att stödja den gröna omställningen och systemets säkerhet”, skriver han.

Klaus Winther, vice vd för Danmarks systemoperatör Energinet Bild: Maria Tuxen Hedegaard

Han passar också på att varna inför den kommande helgen.

”Våren har bara börjat, och den kommande helgen ser blåsig och solig ut igen. Jag hoppas att, med detta upprop, alla producenter hittar en möjlighet att ge sina rutiner en vårkontroll".

Tidningen Näringslivet har tidigare berättat om Danmarks problem med att reglera vind- och solkraft, inte minst eftersom man också importerar från Tyskland.

Även Svenska kraftnät tycks ha drabbats av problemen i söndags.

”En indikation på brist på nedregleringsbud kunde ses redan under söndagen den 7 april i timme 16, då mFRR-priset (nedregleringspriset) blev -1005,04 EUR/MWh i stora delar av Norden”, skriver de.

”Söndagen den 7 april i timme 16 producerades ca 6 400 MWh från vindkraft, men endast 42 MW av denna volym fanns med som nedregleringsbud på mFRR-marknaden i den timmen. Men även andra kraftslag, som förbrukning och solkraft, uppmanas se över sina möjligheter att delta”, skriver Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Risk för obalanser

Svenska kraftnät noterar att antalet timmar med negativa spotpriser ökade markant förra året och trenden fortsätter även i år.

”I söndags var marginalerna små gällande tillgängliga nedregleringsbud och om de allra sista buden hade aktiverats hade reglerpriset blivit extremt lågt. Vi vill därför påminna våra balansansvariga att se över prognoser och handel för att undvika extremt höga obalanskostnader”, skriver de.

Och de varnar också för helgen om än mjukare än sina danska kollegor.

”Efterfrågad nedregleringsvolym på kapacitetsmarknaden kommer därför att utökas timmarna 16-20 på lördag den 13 april och söndag den 14 april. Detta innebär att 600 MW upphandlas hela dygnet. Alla aktörer uppmanas att erbjuda bud på kapacitetsmarknaden, energibud samt att se över sina planer och balanshållning”.

Svenska kraftnät noterar också att vattenkraften kommer att vara mindre flexibel än vanligt den kommande tiden på grund av vårfloden, vilket kan påverka mängden nedregleringsbud negativt.

Svenska kraftnät har också försökt öka sina regleringsresurser. Bland annat har batterier tillkommit, men de är generellt till för att reglera på sekund- och minutbasis, eftersom de inte har möjlighet att lagra så mycket energi utan fungerar mer som kort balansering. De är däremot snabba i upp- och nedreglering, exempelvis bra till att köpa tid för övergång till mer uthålliga resurser.

Mer om stödtjänsterna finns att läsa i länken nedan.