JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Fler kvinnor blir vd:ar för svenska aktiebolag

Bild: Mostphotos

Det är allt fler kvinnor som träder in som vd:ar för svenska aktiebolag och utvecklingen har stadigt gått uppåt de senaste 20 åren, skriver TLNT.

Andelen kvinnor bland nytillträdda vd:ar i svenska aktiebolag har ökat stadigt de senaste 20 åren, visar statistik från Bolagsverket. Samtidigt är utvecklingen inte lika lysande i börsbolagen.

”Trots att den ökade andelen kvinnor på vd-poster generellt rent teoretiskt borde innebära att det finns en större grupp att rekrytera från har utvecklingen till och med vänt nedåt – och andelen kvinnliga vd:ar är betydligt lägre i börsbolagen än i aktiebolagen totalt sett”, skriver TLNT.

TLNT: Ny vd är allt oftare kvinna