DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Kommunens rekord: Bygglov på tre timmar

Lina Kihlmark, upphandlingsansvarig i Smedjebackens kommunkoncern och Roger Sjöberg, näringslivschef i kommunen. Bild: Privat

På tio år har Smedjebacken vänt upp och ner på sitt företagsklimat – till det bättre. Bakom succén finns en stor vilja att hjälpa företagen och en strategi att ha dialog med lokala leverantörer inför upphandlingar. ”Vi förhåller oss såklart till lagar och regler men man behöver inte vara fyrkantig för det”, säger näringslivschefen Roger Sjöberg.

2014 hade Smedjebackens kommun det sämsta företagsklimatet i Sverige, och hamnade därmed på plats 290 i rankingen Lokalt Företagsklimat. Tio år senare är de landets 75:e bästa kommun, och klättrar ständigt på rankingen.

Vad är nyckeln till den stora vändningen? Två saker sticker ut. Kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden har gått från att bli rankat som det 280:e sämsta i landet till att bli det åttonde bästa, och kommunens upphandling är elfte bäst enligt företagen själva.

Lina Kihlmark är upphandlingsansvarig i Smedjebackens kommunkoncern. Hon berättar att kommunen 2020 satte en strategi för att öka antalet leverantörer som lämnar bud i kommunens upphandling. En grundbult i strategin är en ökad dialog med de lokala företagen.

– Vi behöver ta till olika sätt för att få våra lokala företag att våga ge sig in i den offentliga affären. En del tycker att det är lite svårt och krångligt med upphandlingar och vet inte vilka de ska vända sig till. Så vi har valt att ta oss ut på företagarnas arenor, säger Lina Kihlmark.

Fördubbling i antalet inkomna anbud

Ett sätt att göra just detta är genom att genomföra dialogmöten med företagen inför kommande upphandlingar. Smedjebacken genomför just nu upphandlingar för ett stort ramavtalsområde inom hantverkstjänster. För att kickstarta processen bjöd man in samtliga företag som ville att komma och ställa frågor och ge synpunkter på tidigare avtal och kommande upphandlingar.

– Företagen är ju de som kan sina varor och tjänster bäst. Vi måste ha en dialog med leverantörerna för att vi ska bli bra beställare, säger Lina Kihlmark.

Strategin har onekligen gett effekt. 2020 fick Smedjebacken i snitt 2,8 anbud per upphandling, i dag är den siffran på 4,6.

– Vi har bara fått positiva reaktioner, flera företag säger att det här måste ni göra om. Och vi har definitivt sett skillnad i antalet inkomna anbud, innan vi sjösatte strategin fick vi ibland noll anbud inom vissa områden, säger Lina Kihlmark.

Bygglov på tre timmar

Roger Sjöberg är näringslivschef i Smedjebacken. Han tror att en viktig faktor till att företagen är så nöjda med servicen i kommunen är att organisationen är lösningsorienterad.

– Vi är snabba på bollen och har en vilja att hjälpa våra företagare i olika ärenden. Jag tror till exempel att vårt rekord på det snabbast beviljade bygglovet ligger på tre timmar, och då var det ändå en industrilokal på 2 500 kvadratmeter, säger han och fortsätter:

– Vi förhåller oss såklart till lagar och regler men man behöver inte vara fyrkantig för det.

Roger Sjöberg förklarar att det hänt mycket i Smedjebacken de senaste 30 åren. På 90-talet genomgick bruksorten en stål- och gruvkris som gjorde att invånarantalet sjönk från 13 800 till 10 500. Nu andas Smedjebacken i stället framtidstro, mycket tak vare energiföretaget Hitachi Energy som håller på att bygga sin andra fabrik i kommunen.

– Av de som är förvärvsarbetare idag så är nästan 14 procent egna företagare. Så jag brukar säga att vi inte längre är en bruksort, vi är faktiskt en entreprenörskapsort idag.

Både Roger Sjöberg och Lina Kihlmark lyfter att det finns ett ”tillsammans-tänk” i Smedjebacken.

– Vi kan inte göra saker på varsitt håll, det blir inte bra i slutändan. Vi måste göra saker tillsammans. Och det är alltifrån bygglov, företagsetableringar och offentlig upphandling, säger Lina Kihlmark.

– För ett tag sedan behövde vi ge en sanktionsavgift till en ICA-handlare för att han började bygga ut innan han fått ett igångsättningsbesked. Han hade inte läst bygglovet ordentligt, så jag fick ringa upp honom och förklara läget. Några timmar senare damp det in ett mejl där det stod ”ni är bäst i alla fall”. Det är ett bevis på att dialogen är på plats, avslutar Roger Sjöberg.