BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Brå: Gängen har insiders i alla branscher

När Brå granskade förekomsten av insiders som jobbade för kriminella nätverk hittade man exempel i alla granskade branscher, däribland rättsväsendet. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Brott (TT)

Kriminella nätverk utnyttjar släkt, vänner och främlingar som insiders på företag och myndigheter.

När Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökte saken hittade man exempel i alla granskade branscher.

Personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk, så kallade möjliggörare eller insiders, är hett eftertraktade av gängen.

Brå har undersökt förekomsten inom bland annat rättsväsendet, fastighetsförmedling, bokföringsbranschen, juridiska tjänster, säkerhets- och bevakningsbranschen och transportsektorn – och hittat exempel i alla undersökta branscher.

Förekomsten, konstaterar man, är begränsad men exemplen finns i nästan alla landets regioner. Möjliggörarna är i första hand släkt och vänner, andra utnyttjas utan sin vetskap eller groomas på grund av sin yrkesroll.

Ett exempel ur rapporten, hämtat från en intervju med en person med bakgrund i ett kriminellt nätverk, handlar om en kokainköpare som visar sig jobba på bank.

"Då börjar man bearbeta dem. Sedan sitter de med kokainskulder helt plötsligt", säger intervjupersonen.

Långsiktigt

I vissa fall handlar det om att hjälpa till vid enstaka tillfällen, i andra om långsiktigt och frekvent arbete för personer i olika kriminella nätverk.

"Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst", säger Johanna Skinnari, utredare på Brå, i ett pressmeddelande.

Vissa branscher återkommer oftare. Det gäller särskilt yrkesroller där kontakterna med kriminella aktörer är täta, där utsattheten för hot är hög och där lönen tydligt påverkas av antalet kunder, skriver Brå i rapporten.

Information

Möjliggörarna förmedlar i första hand information. Det kan handla om att lämna ut känsliga personuppgifter eller instruktioner från frihetsberövade gängmedlemmar.

Det kan också, som i fallet med en anställd på Attunda tingsrätt som i december dömdes till fängelse, handla om att avslöja vad myndigheter vet om ett kriminellt nätverk.

Andra bistår med logistik för smuggling, skapar legitima företagsfasader, tvättar pengar eller gynnar ett visst företag vid upphandling.

Fakta

Brå har i sin rapport hittat 148 fall, varav majoriteten kommer från de senaste fem åren. I 44 fall kan man konstatera att en anställd eller uppdragsgivare bistått minst en person i ett kriminellt nätverk.

I 104 ärenden har man frångått rutiner och regler på ett sätt som kan gynna en person som misstänks tillhöra ett nätverk. Samtliga fall involverar stora summor i brottsvinster eller en person som misstänkts och nyligen dömts för grov brottslighet.

Brå identifierar fyra olika typer av möjliggörare.

Manipulerade: Personer som inte alltid är medvetna om att de hjälper kriminella, som vill göra gott men luras att bistå. Arbetar ofta i klientnära yrken som Kriminalvården eller socialtjänsten.

Upparbetade: Den största kategorin. Personer som fått sitt jobb utan planer på att hjälpa kriminella, men som kontaktats på grund av vad de arbetar med.

Affärsmässiga: Tar mutor eller lön för att hjälpa till. Arbetar ofta för flera olika uppdragsgivare, ibland flera olika kriminella gäng.

Placerade: Personer som förmåtts eller i vissa fall erbjudit sig att söka jobb eller uppdrag för att bistå kriminella nätverk.