DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Svantesson till TN: Mer europeiskt kapital till svenska företag

Finansminister Elisabeth Svantesson Bild: Ministerrådets presstjänst

Genom nya EU-satsningar ska svenska företag få tillgång till betydligt mer kapital än i dag. ”Vi kan få mer kapital i rörelse som kan vara med att finansiera olika typer av innovationer och företag”, säger finansminister Elisabeth Svantesson till TN.

– Vi kan få mer kapital i rörelse som kan vara med att finansiera olika typer av innovationer och företag. Det är bra för svenska företag, säger Elisabeth Svantesson till Tidningen Näringslivet.

Hon är på plats i belgiska Gent för möte med sina finansministerkollegor från andra EU-länder om hur Europas kapitalmarknad ska få en superinjektion.

Europa ligger långt efter USA. Europas kapitalmarknad är bara en fjärdedel av USA:s. Det sänker Europas konkurrenskraft och tillväxt.

– Kapital brukar komma till goda idéer. Sverige har en väl fungerande kapitalmarknad där goda idéer och kapital möts, säger hon.

Så om den europeiska kapitalmarknaden växer rejält blir därför möjligheterna goda för svenska företag att locka till investeringar.

Sverige ett föregångsland

Elisabeth Svantesson berättar hur finansministrar ska reformera kapitalmarknaden och skapa en så kallad kapitalmarknadsunion i EU. I ett års tid har de förberett sig genom att lyssnat på experter från Internationella valutafonden, finansiella institutioner, fondförvaltare och – på Sverige.

– Sverige har ett fantastiskt system. Svenskarna har bjudits in till våra finansministermöten för att berätta hur de har lyckats, säger en EU-tjänsteman på mötet.

Sverige är helt klart ett föregångsland på detta område, förklarar Elisabeth Svantesson.

– Många svenskar med mindre och större plånböcker sparar aktivt i både aktier och fonder, vilket är väldigt bra. Åtta av tio gör det. Fler om man räknar med pensionssystemet, säger hon.

Så är det inte alls i övriga Europa, inte ens i Norden. Småsparare låter sina pengar sova på bankkontot. Och banker erbjuder inte några enkla, attraktiva sparprodukter.

Vill förbättra tillgången på kapital

Nyckeln till Sveriges framgång är att det är enkelt och användarvänligt, och att incitament finns, som skattefördelar. Dessutom har Sverige skaffat sig en kultur att spara i fonder, som kräver vissa finansiella baskunskaper (financial literacy, som det kallas på engelska).

Men åtgärdspaketet som finansministrarna diskuterar är mycket bredare än så. Det handlar om att riva hinder och förbättra skatter, regler och tillsyn för företag, investerare och småsparare, förklarar eurogruppens ordförande Paschal.Donohoe vid mötet.

Även om Sverige är bäst i klassen just när det gäller småsparares investeringsvilja lovar Elisabeth Svantesson att se vad som kan göras hos oss för att förbättra företags tillgång på kapital.

Alla EU-länder är eniga om behovet av att vässa kapitalmarknaden. Men de står långt ifrån varandra när det gäller hur det ska gå till.

Kan bli svårt att enas i tid

Ytterligheterna finns mellan de som vill ha marknadslösningar och de som vill styra och reglera mer, säger Elisabeth Svantesson. Frankrikes finansminister Bruno Le Maire förespråkar till exempel att skapa en paneuropeisk sparprodukt och att centralisera tillsynen för stora fondförvaltare.

Sverige tycker, föga förvånande, att marknadslösningar är bäst, bland annat för att erbjuda sparprodukter.

Målet är att finansministrarna ska enas vid sitt möte den 11 mars. Det kan bli svårt.

– Hellre att det blir rätt än att det går fort, säger hon.