GRÖNA NÄRINGAR

Varnar för rekordlåg lönsamhet – ”Iskall motvind”

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen. Bild: Pressbild

Jakten på lågprisalternativ pressar marginalerna hos landets livsmedelsproducenter. Och de tuffa tiderna ser ut att fortsätta. ”Tyvärr är det många makrotrender som går åt fel håll”, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal i ett pressmeddelande.

Många konsumenter efterfrågar lågprisalternativ och som en följd av det upplever många svenska livsmedelsproducenter en ökande konkurrens från dagligvaruhandelns EMV-utbud. Samtidigt har producenternas kostnader fortsatt att öka, visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för det sista kvartalet 2023.

– Den iskalla motvinden för svensk livsmedelsproduktion håller i sig. Jag vill gärna vara optimistisk och säga att det vänder snart, men tyvärr så är det många makrotrender som går åt fel håll. Vi är i en lågkonjunktur, den geopolitiska osäkerheten ökar, viktiga handelsleder hotas och effekterna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. Så även om enstaka råvaror sjunker i pris eller kronan stärks tillfälligt så talar mycket för att det förhöjda kostnadsläget är något vi får lära oss att leva med, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, i en kommentar.

Pressmeddelande: Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens - rekordlåg lönsamhet hotar