ELKRISEN

Vindbolags-vd: Investeringar kan flytta utomlands

OX2 har redovisat sitt bokslut för 2023. Arkivbild. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Vindkraftsoperatören OX2:s vd Paul Stormoen förväntar sig en effektivare tillståndsprocess för vindkraft. Och det behövs – för han ser ett skriande behov av el.

– Får industrin inte det behovet uppfyllt flyttar de sina investeringar till andra länder, säger han till TT.

Bolaget redovisar i sitt bokslut minskade intäkter och en halverad vinst för sista kvartalet 2023, jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare. Men för helåret ökade intäkterna.

OX2 utvecklar och bygger vindkraft och har sina kärnmarknader i Sverige, Finland och Polen.

Bolagets första havsbaserade vindkraftspark i Sverige – Galene utanför Halland – fick grönt ljus av regeringen i fjol. Målet är att börja bygga 2026. Men både regeringens och länsstyrelsens ja har överklagats.

Krävs miljötillstånd

Ytterligare fyra havsprojekt är i planeringsfasen, samtliga i Östersjön.

– Vi tror att havsbaserad vindkraft i Östersjön kommer att vara en signifikant produktionskälla för Norden. Det är därför vi satsar. Vi ser goda förutsättningar för att det kan byggas betydande volymer, säger Paul Stormoen.

Förutom ett övergripande godkännande från regeringen krävs bland annat miljötillstånd och ett ja från Försvarsmakten för att bygga havssnurror.

Stormoen säger att han ser fram emot en "effektiviserad process".

– Det är inte motigt på så sätt att vi fick vårt första projekt godkänt som planerat i fjol. Men det är stora projekt och det är många instanser som ska remitteras, och det är också något som vi vet att regeringen jobbar med att effektivisera.

Behov hos industrin

TT: Politiskt ligger mycket fokus på kärnkraft just nu, hur ser du på det?

– Den nuvarande regeringen gick ut väldigt starkt med kärnkraft i valkampanjen, så att de har fortsatt prata kärnkraft är inte överraskande. Men om du ser på vad som faktiskt byggs, vad industrin och branschen efterfrågar och kan leverera i närtid – så är det vindkraft.

Paul Stormoen betonar att det bara är vindkraft som kan leverera de energivolymer som efterfrågas.

– Vi har ett behov som industrin skriker efter just nu.

Joakim Magnå/TT

Fakta

OX2 redovisar ett rörelseresultat på 332 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2023. Det var nästan en halvering jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, då vinsten låg på 624 miljoner kronor.

Men resultatet var något bättre än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 317 miljoner kronor i rörelseresultat, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Intäkterna sjönk till 1,8 miljarder, från 2,2 miljarder under samma kvartal ett år tidigare.

Rörelseresultatet för helåret var drygt 1 miljard kronor, en minskning från 1,1 miljarder föregående år.

Intäkterna för helåret ökade till 7,8 miljarder kronor från 7,6 miljarder.