AI OCH AUTOMATISERING

Svenska företag halkar efter i AI-investeringar – ”Oroande”

Charlotta Kvarnström är partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn. Bild: EY

Sverige ligger långt efter det globala snittet när det kommer till investeringar i generativ AI, visar en ny rapport från EY.

Enligt EY kommer det att vara avgörande för företagens framgång att kunna hantera risker kopplat och säkerhetsfrågor kopplat till generativ AI. Men företagets undersökning visar att endast 25 procent av de svenska företagen har gjort investeringar på området, jämfört med 43 procent globalt.

Dessutom är det endast 36 procent av de svenska företagen som har investerat i det bredare området ”analys och AI”, vilket kan jämföras med 63 procent av företagen globalt.

– Företag i Sverige har hamnat efter i AI-racet. Det faktum att svenska företag inte prioriterar riskhantering och säkerhet kring generativ AI är oroande, eftersom det kommer vara den stora barriären till bred kommersiell applikation. De företag som tidigt skapar interna strukturer kring proaktiv och holistisk styrning och riskhantering kopplat till användande av generativ AI kommer att stå bäst rustade när teknikens användningsområden väl uppenbarar sig, säger Charlotta Kvarnström, partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn, i ett pressmeddelande.

EY:s årliga rapport “EY Reimagining Industry Futures” omfattar svar från totalt 1405 företag.

EY: Svenska företag investerar mindre i generativ AI jämfört med globalt