DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Rapport: Tungt för arkitektföretagen att få uppdrag

Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Tre av fyra industri- och techkonsultföretag förväntar sig en ökad orderingång men arkitektföretagen tvingas kämpa, visar Innovationsföretagens konjunkturrapport.

– Förväntningarna på orderläget har gått från svagt till relativt optimistisk. Inom samtliga delbranscher förväntar man sig ett förbättrat orderläge under kommande halvår, jämfört med vår mätning från oktober 2023. Men bilden är tudelad, säger Elin Lydahl förbundsdirektör Innovationsföretagen, i ett uttalande.

75 procent av industri- och techkonsultföretagen och nästan 40 procent av teknikkonsultföretagen väntar sig en ökad orderingång de kommande sex månaderna. Drygt en tredjedel av arkitektföretagen tror på en ökad orderingång men närmare en tredjedel tror på en lägre orderingång kommande halvår. Byggkrisen i bostadssektorn förklarar de stora skillnaderna i företagens förväntningar.

PM: Stark framtidstro bland industrikonsultföretag men stora utmaningar för arkitektföretagen