HOTEN MOT SKOGSBRUKET

”Stärk och värna den privata äganderätten till skogen”

Bild: Janerik Henriksson/TT

”Det svenska skogsbruket har visat att man både kan bruka skog för att möta klimathotet, skapa välfärd och jobb samtidigt som man utvecklar den biologiska mångfalden”, skriver flera C-företrädare i Nya Wermlands-Tidningen.

När det gäller skogsutredningen anser debattörerna att utgångspunkten ska vara att den är den är ”ett verktyg för att genomföra det som står i januariavtalet: att stärka och värna den privata äganderätten”.

NWT: ”Stärk och värna den privata äganderätten till skogen”